گردونه ی soosanhaddadi
Soosanhaddadi (تبلیغ)

خاک نسوز آلومینایی اسپینل برای کوره های القایی

خاک نسوز آلومینایی با مشخصات ذیل موجود می باشد. خواهشمند است جهت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 09192170553 حدادی تماس حاصل فرمایید. Product Name Description General purpose lining with a wide melting temp range Al2O3 86 SiO2 بیشتر ..

 |